Pozice nebo povolání: sexuolog, gynekolog - porodník a vědecký pracovník.

Název společnosti nebo organizace: od ledna 1988-dosud jako vědecký pracovník v Sexuologickém ústavě 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Ostatní profesní činnosti: související či navazující aktivity léčebně preventivní, pedagogické, sexuálně výchovné a popularizační, výuková spoluúčast v Akademii Jana Amose Komenského, od 2008 vyučuje též na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové, 1991-92 navíc působil na centrálním pracovišti Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy hl. m. Prahy, od 1995 soudní znalec pro obor zdravotnictví, odvětví sexuologie.

Adresa pracoviště: 128 08 Praha 2, Apolinářská 4.

Datum a místo narození: 29. březen 1952, Havlíčkův Brod, kraj Vysočina.

Rodinný stav: rozvedený (od 1981).

Děti (jméno a rok narození): Mgr. et Mgr. Jana Urbánková (1978).

Rodiče: Václav (1914-1985), úředník Státní banky československé; Ludmila (1912-2003), učitelka.

Životní partnerka: paní Renata Melichová, účetní v Institutě klinické a experimentální medicíny v Praze - Krči.

Významní předci: děd Jindřich Hošek Přibyslavský (1884-1958), básník a spisovatel Vysočiny, charakterizován dobovým epitetem "pěvec našich hor".

Vzdělání: V rodišti 1958-67 ZDŠ (1960-62 úspěšná účast v Soutěžích tvořivosti mládeže, a to v sólovém zpěvu), tamtéž 1962-69 Lidová škola umění, a to studijní obor klavír, 1967-70 střední všeobecně vzdělávací škola (SVVŠ) v Havlíčkově Brodě, maturoval s vyznamenáním, (též se zúčastňoval matematických a fyzikálních olympiád), 1970-73 Lékařská fakulta UK v Hradci Králové, od 1973 pokračoval na Fakultě všeobecného lékařství UK v Praze, kde v 1976 promoval (MUDr.), 1976-77 jednoroční základní vojenská služba (posléze v 1991 dosáhl hodnosti kapitána zdravotnické služby v záloze), 1980 atestace z gynekologie a porodnictví, 1984-87 při zaměstnání (včetně vysokého počtu přesčasových nemocničních nočních služeb) studoval na Lidové konzervatoři v Praze obor sólový zpěv (neabsolvoval), 1992 atestace ze sexuologie, 1998 kandidát lékařských věd (CSc.), průběžně účast v několika inovačních doškolovacích kurzech pořádaných Subkatedrou sexuologie Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ) v Praze, 2002 doškolovací kurz při 1. LF UK v Praze "Jak správně publikovat v lékařské vědě".

Pracovní zařazení: 1977-87 jako gynekolog a porodník ve Fakultní nemocnici v Praze - Motole, poté - viz výše.

Zvláštní zásluhy: Dvacet let se věnuje klinickému výzkumu, diagnostice a terapii poruch v celé šíři oboru lékařská sexuologie - na poli sexuálních dysfunkcí, sexuálních deviací, neplodnosti páru i matrimoniologických konsekvencí pohlavního soužití. Obzvlášť detailně analyzoval sexuální život žen po léčbě zhoubného novotvaru rodidel nebo prsu.

Publikační činnost: Autor či spoluautor přibližně sto třiceti publikací ve vědeckých a odborných časopisech tuzemských i zahraničních. Aktivní účast na domácích a zahraničních medicínských kongresech a konferencích.

Ukázka z publikační činnosti:

Urbánek, V.: Sexualita žen po léčbě maligního tumoru prsu a rodidel. Kandidátská disertační práce, Praha, Univerzita Karlova, 1997, 152 s. + 7 příloh.

Urbánek, V., Kofránek, J., Albl, M.: Die Wirkung des behandelten Brustkrebses auf die sexuellen Funktionen der Frau. Zentralblatt für Gynäkologie, 116, 1994, s. 390-397.

Urbánek, V., Weiss, P., Kofránek, J., Albl, M.: Influence de la période post-opératoire sur la fonction sexuelle aprés mastectomie pour cancer du sein. Sexologies (revue européenne de sexologie médicale), 5, 1996, č. 19, s. 6-10.

Urbánek, V., Kofránek, J., Zvěřina, J., Albl, M., Weiss, P.: Die Wirkung des behandelten Genitalkrebses auf die sexuellen Funktionen der Frau. Zentralblatt für Gynäkologie, 118, 1996, s. 9-17.

Lemež, P., Urbánek, V.: Cryopreservation of sperm from patients with leukemia. Is it worth the effort? Cancer (California, U.S.A.) 86, 1999, č. 10, s. 2184-2185.

Urbánek, V.: Somatické nemoci a sexualita ženy. Moderní gynekologie a porodnictví, 14, 2005, č. 1, s. 35-40.

Ocenění: Biografie Václava Jindřicha Urbánka byla zařazena do encyklopedie osobností "Hübners Who is Who (v České republice)" - kniha vyjde v říjnu 2008.

Členství v různých sdruženích a společenských organizacích: Česká lékařská komora; v rámci České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně odborné společnosti Sexuologická, Gynekologicko-porodnická, Psychiatrická; od 1991-dosud Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu (SPRSV); 1985-91 Pěvecký sbor ČVUT Praha (umělecký vedoucí Harry Macourek); od 1975-dosud Klub přátel Karla Gotta.

Politické aktivity: 1994-97 člen Občanské demokratické strany. Do Unie svobody vstoupil při jejím vzniku v 1997, reagoval tak na neuvěřitelné finanční skandály vedení ODS, členem US-DEU je až dosud. 1999-2002 člen zdravotnické komise Obvodní rady v Praze 2 (delegován za US), od června 2008 předseda Okresní organizace US-DEU Praha 2. Kandiduje ve volbách do Senátu Parlamentu České republiky 2008, a to za koalici Unie svobody - Demokratická unie a Strana pro otevřenou společnost (SOS), ve volebním obvodě č. 15 - Pelhřimov.

Záliby: country a střední proud populární hudby, hra na klavír, ochrana zvířat a jejich práv, literatura faktu.

Jazykové znalosti: RJ, NJ, AJ, latinská plus řecká lékařská terminologie.

E-mail: vaclav-urbanek@seznam.cz

Webové stránky: www.vaclav-urbanek.cz