Záznam diskusního pořadu "To říkáte Vy!" televize Z1 ze dne 10. září 2008, v němž vystoupil pan senátor Milan Štech a Václav Jindřich Urbánek, lze vyhledat v archívu a spustit na internetové adrese http://www.z1tv.cz/#player

Předvolební vizitka kandidáta v Českém rozhlase zde.

Proč jsem se rozhodl vstoupit do politiky

Nikdy jsem na politickou dráhu nepomýšlel. Mám rád své povolání lékaře a vždy jsem se chtěl plně angažovat jen pro vědu a pro své pacienty. Hmotné výhody případné politické dráhy by mou lásku k medicíně nikdy nedokázaly potlačit.

Tristní situace na naší politické scéně mě však přivedla k tomuto rozhodnutí.

Naše politická scéna je zprivatizována pro úzce skupinové a osobní zájmy exponentů dvou velkých stran.

Mnohým z našich současných politiků vůbec nejde o veřejné blaho, ale obvykle jen o blaho jich samých a jejich politických stran.

Pokud přicházejí s nějakými, třeba i potřebnými, iniciativami (ať již jde o předlohy vládní nebo poslanecké), pak se při formulaci legislativních předloh obvykle neobtěžují zakládat je na pracně dosažených doporučeních týmů kvalifikovaných odborníků, aby přijatý zákon byl skutečně prospěšný, ale spíše se snaží jen utilitárně oslovit nějakou voličskou skupinu, kterou si chtějí získat a ve které je po něčem poptávka, takže příslušná norma nakonec deklarovaný cíl neplní.

Odbory se spíše než jako organizace na obranu legitimních práv zaměstnanců chovají zpolitizovaně a vyvíjejí aktivity více v zájmu jedné politické strany než ve skutečný prospěch svých členů.

Tento politický marasmus ve svém důsledku vede ke znovuposilování pozic komunistů v parlamentě, tedy těch, kteří současnou neblahou morální situaci v celé společnosti významnou měrou způsobili svou zrůdnou totalitní mocí.

Nabyl jsem přesvědčení, že pokus o ozdravění politiky v naší vlasti je naléhavě nutný a žádá si osobní oběti. V mém případě to znamená zájmu veřejnému obětovat dosavadní výhradní zájem jen o medicínu.

Proto jsem se rozhodl přijmout nabídku kandidovat do Senátu Parlamentu ČR.

Nedělám si iluze, že jediný člověk by mohl něco významného zmoci sám. Doufám však, že se podobně jako já rozhodne více znepokojených jednotlivců, a potom už bude možno přiložit ruku k ruce.

Přijal jsem kandidaturu ve volebním obvodu Pelhřimov. Jako narozený na Vysočině mám stále k tomuto kraji vřelý citový vztah, a tedy se chci také přičinit, pokud to ústavní pravomoci senátora umožňují (dobře víme, že formální pravomoci v tomto smyslu jsou nepatrné, ale neformálně má slovo senátora mnohdy značnou váhu), o zlepšení situace na dosud poněkud opomíjeném Pelhřimovsku.

POMOZTE ZMĚNIT ŠPATNOU POLITICKOU SITUACI V NAŠÍ ZEMI - JE TO NA VÁS, NA VOLIČÍCH.

MUDr. Václav Jindřich URBÁNEK, CSc.